FI_2016 Amoa We

Mikä Amoa?

Amoa Health & Care on suomalainen hyvinvoinnin asiantuntijayritys. Amoan erityisosaamisalaa on intiimialueen hyvinvointi.

Tutkimuksen, tuotekehityksen ja terveydenalan huippuasiantuntijoiden yhteistyön innoittamana Amoa suunnittelee ja tuottaa intiimialueen hyvinvointi- ja hoitotuotteita, joista suuri osa on intiimihyvinvoinnin lääkinnällisiksi apulaitteiksi ja -tuotteiksi määriteltyjä ja rekisteröityjä tuotteita (medical devices). Tuotevalmistuksen lisäksi Amoa luennoi ja jakaa tietoutta intiimihyvinvoinnin tärkeästä merkityksestä yleiseen hyvinvointiimme. Vahva osaamisemme ja monialainen kokemuskenttämme takaavat turvalliset tuotteet niin asiakkaalle kuin jälleenmyyjällekin.

Amoan tuotteet ovat myytävinä apteekeissa ja hyvivarustetuissa luontaistuoteliikkeissä.

Amoa FI Top4

Vastuullisuus ja turvallisuus: Amoa yritysvastuun kolme ulottuvuutta

Amoan liiketoiminta on vastuullista. Se perustuu niin taloudelliseen, sosiaaliseen kuin ympäristövastuuseenkin. Kaikki kolme osa-aluetta toimivat toisiaan tukien.

 1. Taloudellinen vastuumme on tehdä harkitsevaa, kliinisesti perusteltua ja kauaskantoista tutkimustyötä sekä liiketoimintaa, jossa asiakasvastuumme on pitkäjänteistä ja pysyvää.
 2. Kannamme sosiaalista vastuuta työstämme. Toimimme vuorovaikutuksessa hoitoalan ammattilaisten kanssa kehittääksemme koko toimialaamme eteenpäin, jotta Sinun olisi helpompi tunnistaa intiimielämän haasteet ja saada niihin apua.
 3. Turvalliset raaka-aineet ja ainesosat
  Amoan liukuvoiteet ja muut nesteet ovat ainesosiltaan huolella suunniteltuja, perusteltuja ja turvallisia käyttää. Niiden pH on ihoystävällinen erityisesti intiimialueen iholle. Emme käytä voimakkaita säilöntäaineita, kuten parabeeneja, jotka voisivat ärsyttää intiimialueen herkkää ihoa. Emme käytä mineraaliöljyjä, eli kosmetiikkateollisuudessa yleisesti käytettyjä, halpoja raaka-aineita, koska ne ovat hiilipohjaisia, uusiutumattomia luonnonvaroja.

Amoa tukeutuu liiketoiminnassaan seuraaviin sertifikaatteihin ja direktiiveihin asiakkaidensa turvallisuuden edistämiseksi:

 •  EN ISO 9001:2000 -sertifikaatti eli Good Manufacturing Practices (GMP), hyvän valmistustavan mukaiset käytännöt
 • DIN ISO 13485:2003 (Medical Device Quality Management) eli lääkinnällisen apulaitteen ja -tarvikkeen valmistusprosessin sertifikaatti
 • Direktiivi 93/42/ETY ja direktiivi 2007/47/EY eli direktiivit lääkinnällisten apulaitteiden ja -tarvikkeiden markkinoille saattamisesta ja turvallisuudesta EU:n alueella
 • Suomessa kahta edellistä direktiiviä täydentää Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), joka on lääkinnällisten apulaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöä ja turvallisuutta koskeva kansallinen laki
 • Kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 eli uusi, heinäkuussa 2013 voimaan astunut asetus kosmeettisten tuotteiden valmistamisesta, joka koskee ko. tuotteiden turvallisuutta ja saattamista markkinoille EU:n alueella
 • REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 ja kosmetiikkaa koskeva REACH-asetus, joka koskee kosmetiikan raaka-aineiden yhdistelemistä, rekisteröintiä, tutkimusta ja hyväksyntää
 • CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 ja kosmetiikkaa koskeva CLP-asetus täydentävät REACH-asetusta luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen suhteen

Yhtiön tiedot:

 •  Yhtiön nimi: Amoa Health & Care / IDEOfactory Oy
 •  Rekisterinumero: FI25091869, kotipaikka Helsinki, Suomi
 • Postiosoite: Tilitoimisto Pooki, Temppelikatu 14 A, 00100 HELSINKI